Archiwum autora: adam

Opóźnienia na placu budowy Lubelskiej Alchemii

Mieszkańcy Lublina mogą czuć się zawiedzieni, okazuje się bowiem, że budowa galerii handlowej Alchemia nie rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pierwotne plany zakładały, że Alchemia może być otwarta dla klientów już w 2012 roku. Obecnie jednak plany te wydają się niemożliwe do zrealizowania. Według nowych założeń prace na budowie ruszą dopiero na wiosnę 2012.

Chociaż brak podjętych przez ostatnie 2 lata działań wywołał pewne zniechęcenie ze strony mieszkańców, to imponujące plany i wizualizacje mogą nadal budzić liczne nadzieje. Duże znaczenie ma też strategiczne położenie obiektu. Niebawem deweloper zaprezentuje nowy harmonogram prac i szczegóły związane z inwestycją. Wśród nich znajdzie się oczekiwana informacja dotycząca terminu rozpoczęcia budowy.

Inwestor tłumaczy się także z opóźnień. Ich przyczyną były liczne niedociągnięcia, a wśród nich nieuregulowana właściwie kwestie własności kamienicy przy ulicy Olejnej 8. Obecnie jednak inwestor (firma Arkady)jest na dobrej drodze i uzgodnienia z władzami miasta, jak i spadkobiercami kamienicy idą we właściwym kierunku. Ratusz nie naliczy także kar za nie dotrzymanie terminu. Wszystko wskazuje więc na to, że dalszy etap prac przebiegnie już bez zakłóceń.

Nowa galeria handlowa w Lublinie!

Niebawem w Lublinie powstanie nowe centrum handlowe o nazwie Alchemia. Kompleks zostanie usytuowany między ulicami Lubartowską, Świętoduską i Przystankową. Firmą odpowiedzialną za projekt jest spółka Arkady, która zgromadziła już sporo doświadczenia na krajowym rynku. Alchemia ma już opracowane własne logo. Powstały także wizualizacje, które zdumiewają rozmachem pomysłu.

Obiekt ma dysponować powierzchnią 53 tys. metrów kwadratowych, z czego większa część zostanie przeznaczona na rozbudowany parking mieszczący około tysiąca pojazdów. Interesujący jest plan rozmieszczenia większości lokali usługowych pod powierzchnią ziemi. Nad nią górować będą z kolei dwa budynki. Projekt Alchemii nie ogranicza się wyłącznie do kompleksu handlowo-usługowego. Inwestor odbuduje także zniszczone podczas wojny skrzydło ratusza.

Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w 2009 roku po wykonaniu wcześniejszych czynności, takich jak analiza geologiczna. Zakończenie projektu planowane jest już na rok 2012. Warto dodać, że realizacja budowy Alchemii poważnie wpłynie na zmiany w infrastrukturze drogowej miasta. Dotyczy to przede wszystkim ulicy Lubartowskiej.