Opóźnienia na placu budowy Lubelskiej Alchemii

Mieszkańcy Lublina mogą czuć się zawiedzieni, okazuje się bowiem, że budowa galerii handlowej Alchemia nie rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pierwotne plany zakładały, że Alchemia może być otwarta dla klientów już w 2012 roku. Obecnie jednak plany te wydają się niemożliwe do zrealizowania. Według nowych założeń prace na budowie ruszą dopiero na wiosnę 2012.

Chociaż brak podjętych przez ostatnie 2 lata działań wywołał pewne zniechęcenie ze strony mieszkańców, to imponujące plany i wizualizacje mogą nadal budzić liczne nadzieje. Duże znaczenie ma też strategiczne położenie obiektu. Niebawem deweloper zaprezentuje nowy harmonogram prac i szczegóły związane z inwestycją. Wśród nich znajdzie się oczekiwana informacja dotycząca terminu rozpoczęcia budowy.

Inwestor tłumaczy się także z opóźnień. Ich przyczyną były liczne niedociągnięcia, a wśród nich nieuregulowana właściwie kwestie własności kamienicy przy ulicy Olejnej 8. Obecnie jednak inwestor (firma Arkady)jest na dobrej drodze i uzgodnienia z władzami miasta, jak i spadkobiercami kamienicy idą we właściwym kierunku. Ratusz nie naliczy także kar za nie dotrzymanie terminu. Wszystko wskazuje więc na to, że dalszy etap prac przebiegnie już bez zakłóceń.